Stanko Zarić
Pozicija:
online marketing and sales manager
Adresa:
Meše Selimovića 23a
Bijeljina
76300
Bosna i Hercegovina
Telefon:
+387 55 227 311
Faks:
+387 55 414 500
Broj mobilnog telefona:
+387 65 534 805
(opciono)