Denka Radovanović
Pozicija:
šef odjeljenja prodaje
Adresa:
Meše Selimovića 23a
Bijeljina
76300
Bosna i Hercegovina
Telefon:
+387 55 227 311
Faks:
+387 55 414 500
Broj mobilnog telefona:
+387 66 187 279
(opciono)