Miodrag Vulović
Pozicija:
direktor poslovne jedinice
Adresa:
Meše Selimovića 23a
Bijeljina
76300
Bosna i Hercegovina
Telefon:
+387 55 424 600
Faks:
+387 55 414 500
Broj mobilnog telefona:
+387 65 647 525
(opciono)