Antić Maja
Pozicija:
direktor agencije
Adresa:
Meše Selimovića 23a
Bijeljina
76300
Bosna i Hercegovina
Telefon:
+387 55 227 310
Faks:
+387 55 414 500
Broj mobilnog telefona:
+387 65 903 556
(opciono)